<Externé rozhranie>

Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach USB.
<Použiť ako USB zariadenie>
<Nastaviť>  <Predvoľby>  <Externé rozhranie>  <Nastavenia USB>
Môžete nastaviť, chcete použiť zariadenie ako zariadenie USB.
<Použiť ovládač AddOn pre pam. zar. USB>
<Nastaviť>  <Predvoľby>  <Externé rozhranie>  <Nastavenia USB>
Môžete nastaviť, chcete použiť doplnok na externé ukladanie USB.
<Použiť USB zariadenie>
<Nastaviť>  <Predvoľby>  <Externé rozhranie>  <Nastavenia USB>
Môžete nastaviť, či povolíte používanie externých pamäťových zariadení USB.
<Obmedziť auto. inštal. ovlád. tlačiarne>
<Nastaviť>  <Predvoľby>  <Externé rozhranie>  <Nastavenia USB>
Toto vám umožní zabrániť inštalácii nového ovládača tlačiarne pri prepínaní zariadení s viacerými zariadeniami pripojenými cez USB.
95FU-076