Custom Settings

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Copies>
1 až 9 999
Áno
C
Settings for Printer Settings
<2-Sided Printing>
<On>, <Off>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed>
<Predvolený zdroj papiera>
<Auto>, <Mnohoúčel. priečinok>, <Zásuvka 1>, <Zásuvka 2>, <Zásuvka 3>, <Zásuvka 4>, <Zásuvka 5>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Size>
<Legal>, <Letter>, <A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <B6>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <Statement>, <Executive>, <Obálka NAGAGATA 4>, <Obál. NAGAGATA 40>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>, <3x5">
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Type>
<Tenký>, <Plain 1>, <Plain 2>, <Plain 3>, <Heavy 1>, <Heavy 2>, <Heavy 3>, <Heavy 4>,<Farebný 1>, <Farebný 2>, <Recyklovaný 1>, <Recyklovaný 2>, <Preddierovaný>, <Labels>, <Lepený>, <Hlavičkový 1>, <Hlavičkový 2>, <Hlavičkový 3>, <Hlavičkový 4>, <Hlavičkový 5>, <Hlavičkový 6>, <Hlavičkový 7>, <Envelope>, <Farmaceutická obálka>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Mnohoúč. priečinok 2. str. 2-str. hárka>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Paper Output>
<Finishing>
<Finishing>:<Off>, <Collate>, <Group>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Print Quality>
<Vylepšenie obrazu>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Sýtosť>*1
 –8 až +8, 0
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Sýtosť (jemné nastavenie)>*1
<Vys.>: –8 až +8, 0
<Stred.>: –8 až +8, 0
<Níz.>: –8 až +8, 0
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Šetrenie tonera>
<On>, <Off>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Vylepšenie čiar>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Vylepšenie vodorovných čiar>
<Vyp.>, <Úroveň 1>, <Úroveň 2>,<Úroveň 3>,<Úroveň 4>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Vylepšenie zvislých čiar>
<Vyp.>, <Úroveň 1>, <Úroveň 2>,<Úroveň 3>,<Úroveň 4>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Rozlíšenie>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Gutter>
–50,0 mm až +50,0 mm, 00,0 mm
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Front)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 00,0 mm
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Front)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 00,0 mm
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Back)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 00,0 mm
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Back)>
–50,0 mm až +50,0 mm, 0,0 mm
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: 5 sekúnd až 300 sekúnd, 15 sekúnd
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Personality>*1
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Mode Priority>*1
<None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Auto Select>*1
<PS>: <On>, <Off>
<PCL>: <On>, <Off>
<XPS>: <On>, <Off>
<Imaging>: <On>, <Off>
<PDF>: <On>, <Off>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Initialize>
<Yes>, <No>
Nie
Nie
*1
Indikuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné produkty alebo je nakonfigurované vhodné nastavenie.
95FU-067