PDF

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>, <Off>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<N on 1>
<Off>, <2 on 1>, <4 on 1>, <6 on 1>, <8 on 1>, <9 on 1>, <16 on 1>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Comment Print>
<Off>, <Auto>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Poltóny>
<Text>: <Gradácia>, <Rozlíšenie>, <Vysoké rozlíšenie>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Gradácia>, <Rozlíšenie>, <Vysoké rozlíšenie>
<Obraz>: <Gradácia>, <Rozlíšenie>, <Vysoké rozlíšenie>
<Konverzia odtieňov sivej>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Rovnaké RGB>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Nastavenie bodového zisku>*1
<-10%>, <-5%>, <Štandard>, <+5%>, <+10%>
Áno
C
Settings for Printer Settings
*1
Označuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné produkty alebo je nakonfigurované vhodné nastavenie.
95FU-06E