PS

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
0 až 3600 sekúnd. 0 sekúnd
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Poltóny>
<Text>: <Gradácia>, <Rozlíšenie>, <Vysoké rozlíšenie>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Grafika>: <Gradácia>, <Rozlíšenie>, <Vysoké rozlíšenie>
<Obraz>: <Gradácia>, <Rozlíšenie>, <Vysoké rozlíšenie>
<Konverzia odtieňov sivej>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Rovnaké RGB>
Áno
C
Settings for Printer Settings
<Nastavenie bodového zisku>*1
<-10%>, <-5%>, <Štandard>, <+5%>, <+10%>
Áno
C
Settings for Printer Settings
*1
Označuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné produkty alebo je nakonfigurované vhodné nastavenie.
95FU-06A