UFR II

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Poltóny>
Áno
B
Settings for Printer Settings
<Text>: <Farebný tón>, <Gradácia>, <Rozlíšenie>, <Vysoké rozlíšenie>
<Grafika>: <Farebný tón>, <Gradácia>, <Rozlíšenie>, <Vysoké rozlíšenie>
<Obraz>: <Farebný tón>, <Gradácia>, <Rozlíšenie>, <Vysoké rozlíšenie>
<Úspora papiera>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
C
Settings for Printer Settings
95FU-068