Nastavenia času/energie

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia dátumu a času>
<Nastavenia aktuálneho dátumu/času>: Nastavenie dátumu a času (12-miestne číslo)
Áno
Nie
Settings/Registration Basic Information
<Časová zóna>: UTC –12.00 až UTC +01.00 až UTC +14.00
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia letného času>:<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Formát času>
<12 hod.>, <24 hod.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia rýchl. spust. pre hl. napáj.>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas automatického vynulovania>
0 min. = vypnuté, 10 až 50 sekúnd v prírastkoch po 10 sekundách, 1 až 2 až 9 minút v minútových prírastkoch
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Obmedziť čas automatického vynulovania>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Funkcia po autom. resete>
<Implicitná funkcia>, <Vybraná funkcia>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas automatického vypnutia>
0 hod. = vypnuté, 1 až 4 až 8 hodín v prírastkoch po jednej hodine
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Týždenný časovač automatického vypnutia>
<Nedeľa> až <Sobota>, 00.00 až 23.59 v minútových prírastkoch
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Povoliť nečinný režim počas chyby>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas prepnutia do nečinného stavu>
10 s, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 hod, 90 min, 2 h
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Spotreba energie v nečinnom režime>
<Nízka>, <Vysoká>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. ukončenia rež. spánku po úlohe PR>
<Nezapínajte ovládací panel zariadenia>, <Zapnite ovládací panel zariadenia>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Týždenný časovač automatického spánku>
<Nedeľa> až <Sobota>, 00.00 až 23.59 v minútových prírastkoch
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia času ukončenia režimu spánku>
<Vyp.>, <Zap.>
Keď je zvolená možnosť <Zap.>, 00:00 až 23:59 v minútových prírastkoch
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
95FU-05U