Predvoľby

Niektoré položky je možné nastaviť pomocou Remote UI (Vzdialené PR). Na nastavenie položiek, ktoré nie je možné nastaviť pomocou Remote UI (Vzdialené PR), použite ovládací panel zariadenia.
Názvy sa v Remote UI (Vzdialené PR) môžu odlišovať.
95FU-05R