Volume Settings

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Tón pri vložení>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Tón pri nesprávnom vložení>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Tón požiadav. výmeny kaz.>
<Vyp.>, <Zap.>,
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Tón výstrahy>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Tón na konci úlohy>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Tón režimu spánku>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Tón pri prihlásení>
<Vyp.>, <Zap.>
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
95FU-060