Výber spôsobu pripojenia k sieti

Môžete vybrať spôsob pripojenia zariadenia k počítačom a pod. K dispozícii sú nasledujúce spôsoby pripojenia.
Len káblová sieť LAN
Len bezdrôtová sieť LAN
Káblová sieť LAN a bezdrôtová sieť LAN súčasne
Káblová sieť LAN a iná káblová sieť LAN súčasne
Pri používaní káblovej siete LAN a bezdrôtovej siete LAN alebo káblovej siete LAN a druhej káblovej siete LAN súčasne sa linka, ktorá je pripojená z portu LAN zariadenia, nazýva „hlavná linka“ a linka, ktorá je pripojená z bezdrôtovej siete LAN alebo inej káblovej siete LAN sa nazýva „vedľajšia linka“.
<Nastaviť> <Predvoľby>  <Sieť>  <Vybrať rozhranie> vyberte rozhranie
Pri používaní vedľajšej linky si prečítajte časť Prehľad funkcií.
Ak ste vybrali možnosť <Bezdr. sieť LAN> alebo <Káblová LAN + bezdrôtová sieť LAN>
Nastavenia položky <Nast. bezdr. siete LAN> sa vymažú.
Nie je možné nastaviť bezdrôtovú sieť LAN ako hlavnú linku a káblovú sieť LAN ako vedľajšiu.
Ak ste vybrali možnosť <Káblová LAN + Káblová LAN>
Nastavte položku <Spotreba energie v nečinnom režime> na možnosť <Vysoká>. <Spotreba energie v nečinnom režime>
95FU-006