Používanie pamäťového média, napr. pamäte USB

Pomocou pamäťového média kompatibilného so štandardom USB môžete tiež používať údaje v počítači, ktorý nie je pripojený do siete. Používanie pamäťového média vyžaduje prípravy. Používanie pamäťového média
95FU-032