Zaseknutý papier v zdroji papiera

Skontrolujte miesto zaseknutia papiera na obrazovke a podľa pokynov uvedených nižšie odstráňte papier.

Odstraňovanie zaseknutého papiera v zásuvke na papier

1
Otvorte zadný kryt hlavnej jednotky.
2
Odstráňte zachytený papier z jednotky doručenia.
1
Zodvihnite jednotku doručenia.
2
Vytiahnite páčku so zelenou značkou na ľavej strane podávacej vodiacej lišty.
3
Jemne vytiahnite papier.
Vytiahnite papier, pričom ho držte čo najvodorovnejšie, aby ste zabránili opadaniu nefixovaného tonera.
3
Zo zásuvky na papier odstráňte zaseknutý papier.
1
Vytiahnite zásuvku na papier.
2
Jemne vytiahnite papier.
3
Nastavte zásuvku na papier.
4
Zatvorte zadný kryt hlavnej jednotky.
Ak sa správa stále zobrazuje
Papier môže byť zachytený v iných oblastiach. Skontroluje ostatné oblasti a odstráňte prípadný zachytený papier. Ak sa správa stále zobrazuje, skontrolujte, či je zadný kryt hlavnej jednotky správne zatvorený.

Odstraňovanie zaseknutého papiera v zásuvkách na papier 2, 3 a 4 

Odstráňte zachytený papier v zásuvkách na papier 3 a 4 rovnakým spôsobom ako v prípade zásuvky na papier 2.
1
Otvorte zadný kryt hlavnej jednotky.
2
Odstráňte zachytený papier z jednotky doručenia.
1
Zodvihnite jednotku doručenia.
2
Vytiahnite páčku so zelenou značkou na ľavej strane podávacej vodiacej lišty.
3
Jemne vytiahnite papier.
Vytiahnite papier, pričom ho držte čo najvodorovnejšie, aby ste zabránili opadaniu nefixovaného tonera.
3
Zatvorte zadný kryt hlavnej jednotky.
4
Otvorte zadný kryt podávača papiera.
5
Jemne vytiahnite papier.
6
Vyťahujte zásuvku na papier podávača papiera, potom opatrne vytiahnite papier.
7
Nastavte zásuvku na papier.
8
Zatvorte zadný kryt podávača papiera.
Ak sa správa stále zobrazuje
Papier môže byť zachytený v iných oblastiach. Skontroluje ostatné oblasti a odstráňte prípadný zachytený papier. Ak sa hlásenie naďalej zobrazuje, skontrolujte, či sú kryty správne zatvorené.

Odstraňovanie zaseknutého papiera v zásuvke na papier

Ak je hlavná jednotka priamo nad zásobníkom papiera

1
Otvorte zadný kryt hlavnej jednotky.
2
Odstráňte zachytený papier z jednotky doručenia.
1
Zodvihnite jednotku doručenia.
2
Vytiahnite páčku so zelenou značkou na ľavej strane podávacej vodiacej lišty.
3
Jemne vytiahnite papier.
Vytiahnite papier, pričom ho držte čo najviac vodorovne, aby nedošlo k opadaniu nefixovaného tonera.
3
Zo zásuvky na papier odstráňte zaseknutý papier.
1
Vytiahnite zásuvku na papier.
2
Jemne vytiahnite papier.
3
Nastavte zásuvku na papier.
4
Zatvorte zadný kryt hlavnej jednotky.
5
Otvorte zadný kryt zásobníka papiera, potom opatrne vytiahnite papier.
6
Zatvorte zadný kryt zásobníka papiera.

Ak je podávač papiera priamo nad zásobníkom papiera

1
Otvorte zadný kryt podávača papiera.
2
Jemne vytiahnite papier.
3
Zatvorte zadný kryt podávača papiera.
4
Otvorte zadný kryt zásobníka papiera, potom opatrne vytiahnite papier.
5
Otvorte predný kryt zásobníka papiera.
6
Jemne vytiahnite papier.
7
Zatvorte predný kryt zásobníka papiera.
8
Zatvorte zadný kryt zásobníka papiera.
Ak sa správa stále zobrazuje
Papier môže byť zachytený v iných oblastiach. Skontroluje ostatné oblasti a odstráňte prípadný zachytený papier. Ak sa hlásenie naďalej zobrazuje, skontrolujte, či sú kryty správne zatvorené.

Odstraňovanie zaseknutého papiera papier vo viacúčelovom zásobníku

1
Otvorte zadný kryt hlavnej jednotky.
2
Skontrolujte, či je papier zaseknutý v dráhe podávania.
1
Odstráňte zásuvku na papier.
2
Stlačením tlačidla odomknutia krytu dráhy podávania otvorte kryt dráhy podávania.
3
Jemne vytiahnite papier.
Vytiahnite papier, pričom ho držte čo najviac vodorovne, aby nedošlo k opadaniu nefixovaného tonera.
4
Zatvorte kryt dráhy podávania.
5
Nastavte zásuvku na papier.
3
Zatvorte zadný kryt hlavnej jednotky.
Ak sa správa stále zobrazuje
Papier môže byť zachytený v iných oblastiach. Skontroluje ostatné oblasti a odstráňte prípadný zachytený papier. Ak sa hlásenie naďalej zobrazuje, skontrolujte, či sú kryty správne zatvorené.
95FU-094