Funkcije upravljanja

Podatki, registrirani v preverjanju pristnosti uporabnikov

Registrirate lahko največ 5001 uporabnika.

Registriranje ID-jev oddelkov

Registrirati je mogoče največ 1.000 ID-jev oddelkov.

Funkcije preverjanja istovetnosti

Ko je za strežnik za preverjanje pristnosti naveden strežnik storitve Active Directory, je potrebno naslednje sistemsko okolje.
Programska oprema (operacijski sistem):
Windows Server 2008 SP2*1/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012*2/Windows Server 2012 R2*2/Windows Server 2016*2/Windows Server 2019*2/Windows Server 2022*2
*1 64-bitni operacijski sistemi niso podprti.
*2 Uporabniki se ne morejo prijaviti s preverjanjem pristnosti za Active Directory, če je za pravilnike, povezane s KDC (pravilnike skupine), omogočena funkcija Kerberos Armoring. Poskrbite, da boste onemogočili Kerberos Armoring.
Načini šifriranja Kerberos, uporabljeni za preverjanje pristnosti v storitvi Active Directory, ki jih podpira trenutna različica preverjanja pristnosti uporabnikov, so navedeni v nadaljevanju.
Način šifriranja
128-bitni AES (Advanced Encryption Standard)
256-bitni AES (Advanced Encryption Standard)
DES (Data Encryption Standard)
RC4
Razpoložljivi načini šifriranja se lahko razlikujejo glede na nastavitve imenika Active Directory.
Sistem samodejno izbere najmočnejši razpoložljiv način šifriranja.
Če kot strežnik za preverjanje pristnosti izberete strežnik Active Directory, v njem uporabite naslednja vrata*1.
Za komunikacijo s strežnikom DNS:
vrata številka 53
Za komunikacijo s središčem za distribucijo ključev (KDC):
vrata številka 88
Za komunikacijo s strežnikom za imeniško storitev LDAP (lahko jih spremenite na poljubno številko vrat za storitev LDAP):
vrata številka 389
*1 Zgornje številke vrat so privzete vrednosti. Lahko se razlikujejo glede na izbrane nastavitve.
Ko je za strežnik za preverjanje pristnosti naveden strežnik LDAP, je potrebno naslednje sistemsko okolje.
Programska oprema:
OpenLDAP
Operacijski sistem:
Zahteve so določene na podlagi specifikacij izdelka za strežnik LDAP.
Če kot strežnik za preverjanje pristnosti izberete strežnik LDAP, v njem uporabite naslednja vrata*1.
Za komunikacijo s strežnikom LDAP z uporabo protokola LDAP (če je TLS omogočen):
vrata številka 636
Za komunikacijo s strežnikom LDAP z uporabo protokola LDAP (če je TLS onemogočen):
vrata številka 389
*1 Številke vrat lahko spremenite ustrezno nastavitvam strežnika LDAP.

Nastavitve požarnega zidu

V nastavitvah požarnega zidu lahko določite do 16 naslovov IP (ali obsegov naslovov IP) za IPv4 in za IPv6.
V nastavitvah požarnega zidu lahko določite do 100 naslovov MAC.
Naslovi za izjemo in številke vrat za izjemo, ki jih je mogoče uporabiti za komunikacijo s sekundarno linijo in so privzeto registrirani, kot je navedeno spodaj.
Naslovi za izjemo:
0.0.0.1 do 255.255.255.255
Številke vrat za izjemo:
53, 67, 68, 80, 161, 443, 515*, 631*, 3702, 5353, 5357, 5358, 8000*, 8080, 8443*, 9013, 9100*, 10443*, 20010*, 47545
* Samo dohodni filter.

Registracija ključev in potrdil

Če namestite ključ ali potrdilo CA iz računalnika, morata ustrezati tem zahtevam:
Oblika
Ključ: PKCS#12*1
Potrdilo CA: X.509 DER/PEM
Datotečna pripona
Ključ: ».p12« ali ».pfx«
Potrdilo CA: ».cer« ali ».pem«
Algoritem javnega ključa
(in dolžina ključa)
RSA (512, 1024, 2048 ali 4096 bitov)
DSA (1024, 2048 ali 3072 bitov)
ECDSA (P256, P384, P521)
Algoritem podpisa potrdila
RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2, MD2, MD5
DSA: SHA-1
ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Algoritem odtisa potrdila
SHA-1
*1 Zahteve za potrdilo v ključu upoštevajo potrdila CA.
*2 SHA384-RSA in SHA512-RSA sta na voljo, če je dolžina ključa RSA najmanj 1024 bitov.

Registriranje seznamov ukinjenih potrdil (CRL)

Registrirate lahko največ 50 seznamov ukinjenih potrdil. Upoštevajte, da seznama CRL ne morete registrirati v teh primerih:
Velikost podatkov seznama CRL presega 1 MB.
Uporabljen je nepodprt algoritem podpisa.
Številko ukinjenih potrdil, registriranih v eni datoteki s seznamom CRL, presega 1000.

Definicija »šibkega šifriranja«

Ko je izbrana možnost [Prohibit Use of Weak Encryption], je uporaba naslednjih algoritmov prepovedana.
Razpršilni:
MD4, MD5, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
Kriptosistem običajnega ključa:
RC2, RC4, DES
Kriptosistem javnega ključa:
Šifriranje RSA (512 bitov/1024 bitov), podpis RSA (512 bitov/1024 bitov), DSA (512 bitov/1024 bitov), DH (512 bitov/1024 bitov)
Razpršilni algoritem SHA-1, ki se uporablja za podpisovanje korenskega potrdila, je mogoče uporabiti tudi, če je izbrana možnost [Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption].

Standardni algoritem FIPS 140-2

Ko je izbrana možnost [Format Encryption Method to FIPS 140-2], je prepovedana uporaba naslednjih algoritmov.
Razpršilni:
MD4, MD5, SHA-1 (če namen ni TLS)
Kriptosistem običajnega ključa:
RC2, RC4, DES, PBE
Kriptosistem javnega ključa:
Šifriranje RSA (512 bitov/1024 bitov), podpis RSA (512 bitov/1024 bitov), podpis DSA (512 bitov/1024 bitov), DH (512 bitov/1024 bitov)

Upravljanje dnevnika

V napravi je mogoče upravljati te vrste dnevnikov. Zbrane dnevnike je mogoče izvoziti v obliki zapisa datoteke CSV.
Vrsta dnevnika
Številka, označena kot »Vrsta dnevnika« v datoteki CSV
Opis
Dnevnik
preverjanja pristnosti uporabnikov
4098
V tem dnevniku so podatki, povezani s stanjem preverjanja pristnosti za preverjanje pristnosti uporabnikov (prijava/odjava in uspeh/neuspeh preverjanja pristnosti uporabnikov) ter registracijo/spreminjanjem/izbrisom uporabniških podatkov, ki se upravljajo s preverjanjem pristnosti uporabnikov.
Dnevnik postopkov
1001
Ta dnevnik vsebuje informacije, povezane s končno obdelavo tiskalnih poslov.
Dnevnik sprejema
8193
Ta dnevnik vsebuje informacije, povezane s sprejemom.
Dnevnik upravljanja naprave
8198
V tem dnevniku so podatki, povezani z zagonom/zaustavitvijo naprave in spremembami nastavitev z uporabo možnosti <Nastavitev>. Dnevnik upravljanja naprave beleži tudi spremembe uporabniških podatkov ali nastavitev, povezanih z varnostjo, ko napravo pregleda ali popravi vaš prodajalec ali serviser.
Dnevnik preverjanja pristnosti v omrežju
8200
Ta dnevnik se ustvari, če pride do izpada komunikacije IPSec.
Dnevnik za uvoz/izvoz vseh
8202
V tem dnevniku so podatki, povezani z uvozom/izvozom nastavitev z uporabo funkcije Izvozi vse/uvozi vse.
Dnevnik uporabe zaslona za upravljanje aplikacij/programske opreme
3101
To je dnevnik delovanja za posodobitve/registracijo programske opreme, namestitvenih programov za aplikacije AddOn ipd.
Dnevnik varnostnega pravilnika
8204
V tem dnevniku so podatki, povezani s stanjem nastavitev varnostnega pravilnika.
Dnevnik vzdrževanja sistema
8206
V tem dnevniku so podatki, povezani s posodobitvami vdelane programske opreme, varnostnim kopiranjem/obnovo aplikacije AddOn ipd.
Dnevnik tiskanja za preverjanje pristnosti
8207
V tem dnevniku so podatki in zgodovina uporabe, povezani z vsiljenim tiskanjem zadržanih dokumentov.
Dnevnik za upravljanje revizijskega dnevnika
3001
V tem dnevniku so podatki, povezani z sprožanjem in ustavitvijo te funkcije (upravljanje revizijskega dnevnika), izvozom dnevnikov ipd.
Dnevniki lahko vsebujejo do 40.000 zapisov. Če število zapisov preseže 40.000, jih naprava izbriše, pri čemer začne z izbrisom najstarejših zapisov.

Uvoz/izvoz podatkov o nastavitvah

Glejte Tabela za nastavitve/registracijo.

Podpora za strežnik SCEP

Podprta je samo storitev NDES (Network Device Enrollment Service) sistemov Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016.
95H3-09U