Tabela za nastavitve/registracijo

Na zaslonu za nastavitve/registracijo je mogoče izbrati ali shraniti naslednje nastavitve:
Nekatere nastavitve morda niso prikazane, odvisno od konfiguracije izbirne opreme, nameščene na napravi.
Nekatere spremembe ne bodo vidne takoj, odvisno od nastavitev. V tem primeru morate narediti nekaj od tega.
Na zaslonu pritisnite <Da>, da potrdite, ali želite izvesti spremembe.
Izberite <Upor. sprem. nast.> na zaslonu <Domov>.
Znova zaženite napravo.
Nastavitve, ki jih je mogoče spremeniti, se razlikujejo med skrbniki in splošnimi uporabniki in so odvisne od omejitev, ki jih določi skrbnik.

Opis nastavitev

Opisuje funkcije vsake nastavitve v Nastavitve/Registracija. Nastavitve, ki jih lahko upravljate, se razlikujejo glede na pravice uporabnika in napravo, ki jo uporabljate. Elementi in vrednosti so zapisane pod Opis nastavitve. Tovarniško privzete nastavitve so napisane s krepko rdečimi črkami.

»Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)«

Element »Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)« je zapisan za vsak element v tabeli Nastavitve/Registracija. »Da« ali »Ne« označuje, ali se nastavitve lahko/ne morejo spremeniti v vmesniku Daljinski UI.

Funkcija Uvozi vse

Element »Funkcija Uvozi vse« je zapisan v tabeli Nastavitve/Registracija. Glede na to, ali lahko možnosti nastavitev paketno uvozite, se prikaže »A«, »B«, »C« ali »Ne«. »A«, »B« in »C« se nanašajo na naslednje primere.

Primer A

Uvažanje vseh nastavitev v vašo napravo
Obnovitev informacij o nastavitvah v napravi za varnostne kopije.
Izvoz
Uvozi
Informacije o nastavitvah

Primer B

Uvažanje vseh nastavitev v napravo istega modela
Velja za naprave iste serije, kot je ta naprava.
Izvoz
Informacije o nastavitvah
Uvozi

Primer C

Uvažanje vseh nastavitev v napravo drugega modela
Velja za modele, ki podpirajo paketno uvažanje.
Izvoz
Informacije o nastavitvah
Uvozi

Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)

V tem razdelku je navedeno, katere nastavitve/elementi registracije ustrezajo katerim elementom funkcije paketnega izvoza vmesnika Daljinski UI. »-« je prikazano za elemente, ki niso uvoženi/izvoženi. Uvoz/izvoz vseh nastavitev
Spodaj so navedeni elementi, ki jih lahko izberete za paketni izvoz vmesnika Daljinski UI.
Elementi, ki jih je mogoče izbrati s funkcijo paketnega izvoza
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Authentication User Management
Security Policy Settings
AddOn Application Setting Information
95H3-05L