Storilnost

V tem poglavju je opisano, kako lahko veliko storilnost naprave uporabite za to, da zagotovite bolj tekoče izvajanje vsakodnevnih poslovnih postopkov.
Uporaba naprave takoj po VKLOPU
(Hiter začetek)
Če izberete možnost <Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>, se skrajša čas, potreben za zagon naprave po VKLOPU glavnega napajanja, kar omogoča bolj tekočo uporabo.
95H3-09E