Določanje velikosti in vrste papirja na večnamenskem pladnju

Če se velikost in vrsta papirja, navedena v gonilniku tiskalnika, ne ujema s papirjem, ki je dejansko naložen v večnamenski pladenj, lahko pride do zastoja papirja v večnamenskem pladnju.
1
Papir naložite na večnamenski pladenj. Vlaganje papirja v večnamenski podstavek
Prikaže se zaslon za določanje velikosti in vrste papirja.
2
Vnesite velikost papirja.
O nastavitvi <Poljubna velikost>
Če morate pogosto spremeniti papir, ki ga nalagate, izberite možnost <Poljubna velikost>, da zmanjšate število korakov, ki jih morate vsakič izvesti za spremembo nastavitve. Prikažete lahko tudi sporočilo o napaki, če se nastavitev v gonilniku tiskalnika znatno razlikuje od velikosti naloženega papirja. <Neuj. vel. pap. za vir pap. proste vel.>
Če je prikazana velikost papirja drugačna od velikosti naloženega papirja, papir morda ni naložen pravilno. Znova naložite papir.
Nalaganje papirja standardne velikosti
V možnosti <Velikost papirja> izberite velikost papirja.
Če naložite papir velikosti po meri
Nalaganje ovojnic
3
Izberite vrsto papirja.
O nastavitvi <Poljubno>
Če morate pogosto spremeniti papir, ki ga nalagate, izberite možnost <Poljubno>, da zmanjšate število korakov, ki jih morate vsakič izvesti za spremembo nastavitve. Vendar upoštevajte, da ta nastavitev omogoča tiskanje, tudi če se vrsta papirja, nastavljena v gonilniku tiskalnika, in dejanska vrsta papirja, naloženega v napravi, razlikujeta.
Če je vrsta papirja v gonilniku tiskalnika nastavljena na [Samodejno], naprava deluje enako kot pri vrsti papirja [Navaden 1].
Če želite preveriti podrobne nastavitve za vrsto papirja, izberite <Podrob.> izberite vrsto papirja, ki jo želite preveriti.
95H3-023