Preverjanje števila strani za tiskanje

Preverite lahko skupno število strani, ki so bile natisnjene. Število natisov vključuje natise iz pomnilniškega medija in seznama ter natise podatkov iz računalnikov.
1
Izberite <Preverjanje števca> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Podatki o števcu>.
3
Preverite skupno število natisnjenih strani.
<101: Skupaj 1>
Prikaže skupno število natisnjenih strani.
Pritisnite <Kontrolna storitev>  <Testiranje komuniciranja>, da preverite komunikacijo z oddaljenim nadzornim strežnikom. Ko se izvede ta funkcija, se podatki o napravi redno pošiljajo oddaljenemu strežniku za nadzor. Za uporabo te funkcije je treba omogočiti komunikacijo med napravo in strežnikom, ki zagotavlja storitev.
Natisnete lahko seznam, ki prikazuje število strani, uporabljenih za tiskanje.
Izdelava poročila <Poročilo o števcu>
Za informacije o pogojih štetja se obrnite na prodajalca ali servis.
95H3-08F