Izdelava poročila

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Privzete nastavitve za izpis poročila>
<2-stransko izpisovanje>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izpis sezn.>
<Poročilo o stanju potrošnega materiala>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Seznam uporabniških podatkov>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Seznam omrežnih uporabniških podatkov>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Skupno poročilo o komuniciranju>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Seznam števcev strani>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Poročilo o števcu>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Tisk sez. dnevnikov>
<Tiskalnik>: <Da>, <Ne>
<Izpis sprej.dokum.>: <Da>, <Ne>
<Tiskanje poročila>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<IPSec Seznam politik>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Informacije o sistemu AddOn>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Poročilo o rez. uvoza>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<Poročilo dnevnika kartuše s tonerjem>
<Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<PCL>

<Konfiguracijska stran>: <Da>, <Ne>
<Seznam naborov pisav>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
-
<PS>

<Konfiguracijska stran>: <Da>, <Ne>
<Seznam naborov pisav>: <Da>, <Ne>
Da
Ne
-
95H3-071