Prilagajanje mesta natisa

Če je izpis popačen ali če je del izpisa zunaj območja tiskanja, lahko nastavite mesto natisa. Prilagoditev mesta natisa je mogoče prilagoditi za vsak vir papirja.
Pred izvajanjem prilagajanja mesta natisa poskrbite, da so pravilno nastavljene naslednje možnosti.
Nastavitev vira papirja, ki ga želite prilagoditi (Custom Settings <Podajanje papirja>  <Privzeti vir podajanja papirja>)
Nastavitev načina tiskanja (enostranski/obojestranski), ki ga želite prilagoditi (Custom Settings <2-str. tiskanje>)
Nastavitev vrste papirja za podajanje Določanje velikosti in vrste papirja
Pri prilagajanju mesta natisa nastavite pravilno vrsto papirja za vir papirja, namesto da izberete <Poljubno>.

1. korak: Tiskanje trenutnega položaja tiskanja

Natisnete lahko vzorec izpisa za potrditev smeri in razdalje za prilagajanje.
1
Izberite <Nastavitev> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Nastavi mesto tiskanja>.
3
Izberite <Vzorčni izpis>  <Da> in pritisnite .
Vzorec izpisa je natisnjen.

2. korak: Potrditev smeri in razdalje za prilagajanje

Oznake za potrditev mesta natisa so natisnjene na vzorcu izpisa. Položaj teh oznak določa smer in razdaljo za prilagajanje. Običajno so oznake natisnjene na robu papirja.
Ogled vzorca izpisa
Vodilni rob izhodnega papirja je zgornji rob vzorca izpisa. Ko dvignete papir, si zapomnite, kateri rob je zgornji.
Velikost oznak za potrditev mesta natisa je označena spodaj.
Ko je mesto natisa postrani
Prilagajanje mesta natisa je potrebno, če so oznake za potrditev mesta natisa postrani. Smer mesta natisa je mogoče določiti z uporabo pozitivne (+) ali negativne (–) vrednosti, razdaljo pa je mogoče določiti v milimetrih. Če želite izvesti navpično prilagajanje, nastavite negativno vrednost (–) za premik mesta natisa navzgor ali pozitivno (+) za premik mesta natisa navzdol. Če želite izvesti vodoravno prilagajanje, nastavite negativno vrednost (–) za premik mesta natisa v levo ali pozitivno (+) za premik mesta natisa v desno.
Navpična smer
Vodoravna smer
Ker je v naslednjem primeru treba mesto natisa pomakniti 3,5 mm navzgor in 1,5 mm v desno, nastavite –3,5 mm v navpično smer in +1,5 mm v vodoravno.

3. korak: Prilagoditev položaja tiskanja za posamezen vir papirja

Nastavite mesto natisa, potem ko potrdite smer in razdaljo za prilagajanje.
1
Izberite <Nastavitev> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Nastavi mesto tiskanja>.
3
Izberite vira papirja, ki ga želite prilagoditi, ali <Skupno>, da prilagodite vse vire papirja.
Prilagajanje mesta natisa v navpični smeri za obojestransko tiskanje
Mesto natisa za prvo stran (sprednja stran) pri obojestranskem tiskanju je mogoče prilagoditi z možnostjo <Skupno>. Mesto natisa za drugo stran (hrbtno stran) je mogoče prilagoditi z nastavitvijo za posamezni vir papirja.
Primer prilagajanja mesta natisa
Prva stran (sprednja stran)
Nastavitev vrednosti za <Skupno>  <Navpična prilag. (1. str. za 2-stransko)>
Druga stran (zadnja stran)
Nastavitev vrednosti za posamezen vir papirja  <Navp. prilag. (1.str./2.str. za 2-str.)>
4
Izberite smer za prilagajanje ter kombinacijo enostranskega/obojestranskega tiskanja in pritisnite .
5
Nastavite vrednost prilagoditve in pritisnite .
Z možnostma / vnesite vrednosti na podlagi rezultata tiskanja vzorca izpisa.
Za <Navpična prilag. (1. str. za 2-stransko)> je mesto natisa za vse vire papirja prilagojeno z vrednostjo, ki jo vnesete.
Za prilagoditev drugih položajev in virov papirja ponovite korake od 3 do 5.
6
Natisnite vzorec izpisa in preverite, ali je prilagajanje izvedeno pravilno. 1. korak: Tiskanje trenutnega položaja tiskanja
95H3-08A