Nadomestni deli

V tem poglavju so opisani nadomestni deli (potrošni material/potrošni deli), ki jih uporablja naprava. Pri uporabi in shranjevanju nadomestnih delov upoštevajte previdnostne ukrepe.
Originalni potrošni material
Canon nenehno razvija tehnološke inovacije za svoje tonerje, kartuše in dele, ki so posebej zasnovani za uporabo v večnamenskih napravah družbe Canon.
Izkoristite prednosti optimalne učinkovitosti tiskanja, izjemne količine natisov in visoke kakovosti natisov, ki jih omogočajo nove sodobne tehnologije družbe Canon. Zato vam priporočamo, da v večnamenskih napravah družbe Canon uporabljate originalni potrošni material družbe Canon.
Glede na okolje namestitve, velikost papirja za tiskanje ali vrsto dokumenta boste morda morali potrošno blago zamenjati že pred iztekom ocenjene življenjske dobe.
Za ohranjanje kakovosti tiskanja naprava izvede samodejno umerjanje v skladu s spremenjenimi okoljskimi razmerami. Naprava lahko izvede samodejno umerjanje tudi, ko je vklopljena ali se znova zaganja iz načina mirovanja. Umerjanje uporablja toner, zaradi česar se lahko skrajša življenjska doba kartuš s tonerjem.
Preverite lahko trenutno preostalo količino nadomestnih delov.

Potrošni material

Kartuša s tonerjem

Priložene kartuše s tonerjem
Spodaj je prikazana povprečna zmogljivost kartuše s tonerjem, ki je priložena napravi.
Povprečna zmogljivost:* Pribl. 11.500 listov
Nadomestna kartuša s tonerjem
Canon Genuine Toner Cartridge
Povprečna zmogljivost
Canon Cartridge 073
Povprečna zmogljivost *
27.000 listov
Canon Cartridge 073 L
Povprečna zmogljivost *
11.500 listov
Povprečna zmogljivost je izračunana po standardu »ISO/IEC 19752« (globalni standard, povezan z »Metodo za določanje zmogljivosti kartuš s tonerjem za monokromatske elektrofotografske tiskalnike in večfunkcijske naprave, ki vsebujejo komponente tiskalnika«, ki ga je izdala Mednarodna organizacija za standardizacijo [International Organization for Standardization]) za tiskanje na papir velikosti A4 s privzetimi nastavitvami gostote tiska.
Kartuše s tonerjem shranjujte v skladu s spodnjimi navodili
S shranjevanjem kartuš s tonerjem na neustrezno mesto ali v neustrezno okolje lahko povzročite težave, kot je izguba podatkov.
Kartuše s tonerjem shranjujte pod temi pogoji:
Razpon temperature za shrambo: največ 30 °C
Razpon vlažnosti za shranjevanje: največ 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)*
* Tudi v dovoljenem razponu vlažnosti za shranjevanje se lahko v kartuši s tonerjem naberejo vodne kapljice (kondenzat), če sta temperaturi v notranjosti in zunaj kartuše različni. Kondenzacija bo slabo vplivala na kakovost tiskanja.
Kartuše shranite zaprte. Odprite jih tik pred uporabo.
Kartuš s tonerjem ne shranjujte v navpičnem položaju ali obrnjene navzdol.
Kartuš s tonerjem ne shranjujte na naslednja mesta:
Mesta, izpostavljena odprtemu ognju
Mesto, ki je več kot pet minut izpostavljeno neposredni sončni svetlobi ali močni svetlobi
Mesta, izpostavljena pretirano slanemu zraku
Mesta, ki so močno izpostavljena jedkim plinom (na primer razpršilom in amonijaku)
Zelo vroča in/ali vlažna mesta
Mesta, izpostavljena nenadnim spremembam temperature in vlage, na katerih lahko prihaja do kondenzacije
Zelo prašna mesta
Mesto na dosegu otrok
Lokacije v bližini izdelkov, ki oddajajo magnetno polje
Embalažo varno shranite za uporabo v prihodnje. Potrebovali jo boste v nekaterih primerih, na primer za shranjevanje naprave z odstranjenimi kartušami s tonerjem.
Canon si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila prestavi, preoblikuje, doda ali odstrani embalažo.
Previdno s ponarejenimi kartušami s tonerjem
Upoštevajte, da so na trgu na voljo tudi ponarejene kartuše s tonerjem Canon. Če boste uporabljali ponarejene kartuše s tonerjem, je lahko kakovost tiskanja slabša, pa tudi sama naprava lahko postane manj učinkovita. Družba Canon ne prevzema odgovornosti za motnje, nezgode ali škodo, ki je nastala zaradi uporabe ponarejenih kartuš s tonerjem.
Za več informacij glejte global.canon/ctc.
Informacije o zbiranju izrabljenih kartuš s tonerjem najdete v priročniku Obvestilo.

Potrošni deli

Fiksirni sklop in valj

USER MAINTENANCE KIT UM-D1 230 V
Povprečno število strani, ki jih je mogoče natisniti s fiksirnim sklopom, je 225.000 listov.
95H3-087