Določanje naslovov MAC v nastavitvah požarnega zidu

Komunikacijo lahko omejite samo na naprave z določenimi naslovi MAC ali pa blokirate naprave z določenimi naslovi MAC in dovolite drugo komunikacijo.
Ta funkcija ni na voljo, če je naprava povezana z brezžičnim omrežjem LAN ali sekundarno linijo.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings]  [Outbound Filter] ali [Inbound Filter] za [MAC Address Filter].
Če želite omejiti podatke, poslane iz naprave v računalnik, izberite [Outbound Filter]. Če želite omejiti podatke, prejete iz računalnika, izberite [Inbound Filter].
4
Določite nastavitve filtriranja paketov.
Izberite predpogoj (privzeti pravilnik) za odobritev ali zavrnitev komunikacije drugih naprav s svojo, nato pa vnesite naslove MAC za izjeme.
[Use Filter]
Potrdite to polje, da omejite komunikacijo. Počistite polje, da izklopite omejitev.
[Default Policy]
Izberite predpogoj za odobritev ali zavrnitev komunikacije drugih naprav s svojo.
[Reject]
Izberite, da dovolite samo tiste pakete, ki jih pošljejo ali prejmejo naprave, katerih naslovi MAC so navedeni v [Exception Addresses]. Komunikacija z drugimi napravami je prepovedana.
[Allow]
Izberite, da blokirate tiste pakete, ki jih pošljejo ali prejmejo naprave, katerih naslovi MAC so navedeni v [Exception Addresses]. Komunikacija z drugimi napravami je dovoljena.
5
Določite naslove izjem.
V besedilno polje [Address to Register] vnesite naslov MAC in kliknite [Add].
Naslovov ni treba ločiti z vezaji ali podpičji.
Če naslova MAC ne vnesete pravilno, morda ne boste mogli dostopati do naprave iz vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). V tem primeru nastavite <Uporabi filter> na <Off> za <Izhodni filter>/<Vhodni filter> v <Filter MAC naslova> na nadzorni plošči.
Če naslovov MAC ne vnesete pravilno, do naprave morda ne bo mogoče dostopati prek oddaljenega uporabniškega vmesnika. V tem primeru morate možnost <Filter MAC naslova> nastaviti na <Izkl.>. <Mreža>
Če je za odhodni filter izbrana možnost [Reject]
Odhodnih večvrstnih in oddajnih paketov ni mogoče filtrirati.
6
Kliknite [OK].
Brisanje naslova MAC iz izjem
Izberite naslov MAC in kliknite [Delete].
Uporaba upravljalne plošče
Filtriranje naslovov MAC lahko omogočite ali onemogočite tudi v meniju <Nastavitev> na zaslonu <Domov>. <Mreža>
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
To nastavitev lahko uvozite/izvozite z modeli, ki podpirajo paketno uvažanje te nastavitve. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Settings/Registration Basic Information] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev
95H3-04A