Konfiguracija varnostnih nastavitev omrežja

Zaradi napadov zlonamernih tretjih oseb, ki vključujejo odkrivanje, zlorabo in spreminjanje podatkov, ki se prenašajo po omrežju, lahko imajo pooblaščeni uporabniki nepričakovane izgube. Naprava za zaščito pomembnih in dragocenih informacij pred tovrstnimi napadi podpira te funkcije za večjo varnost in zaupnost.
Nastavitve požarnega zidu
Nepooblaščen dostop tretjih oseb ter napade na omrežje in vdore vanj je mogoče blokirati tako, da omogočite komunikacijo samo z napravami z določenim naslovom IP. Omejitev komunikacije s požarnimi zidovi
Nastavitve proxyja
Če so odjemalske naprave povezane z zunanjim omrežjem, se komunikacija vzpostavi prek strežnika proxy. Če uporabljate strežnik proxy, je brskanje po spletnih mestih varnejše, zato lahko pričakujete boljšo varnost. Nastavitev strežnika proxy
Šifriranje komunikacije s TLS
TLS je protokol za šifriranje podatkov, poslanih po omrežju, in se pogosto uporablja za komunikacije prek spletnega brskalnika ali e-poštnega programa. Šifrirana komunikacija TLS omogoča varno omrežno komunikacijo ob dostopanju do naprave prek oddaljenega uporabniškega vmesnika. Konfiguracija ključa in potrdila za TLS
Komunikacija IPSec
Medtem ko TLS šifrira samo podatke, uporabljene v določenem programu, na primer spletnem brskalniku ali e-poštnem odjemalcu, IPSec šifrira vse pakete (ali vsebino paketov) IP. Zato je IPSec bolj univerzalen varnostni sistem kot TLS. Konfiguracija nastavitev IPSec
Preverjanje istovetnosti IEEE 802.1X
Če se naprava poskuša povezati in če poskuša komunicirati v omrežju 802.1X, se mora za napravo opraviti preverjanje pristnosti uporabnika, s čimer se dokaže, da je povezavo vzpostavil pooblaščeni uporabnik. Podatki za overjanje se pošljejo in preverijo v strežniku RADIUS, ki dovoli ali zavrne komunikacijo z omrežjem glede na rezultat overjanja. Če preverjanje istovetnosti ne uspe, stikalo (ali dostopna točka) LAN blokira dostop iz zunanjega omrežja. Stroj se lahko poveže v omrežje 802.1X kot odjemalska naprava. Konfiguriranje nastavitev preverjanja pristnosti IEEE 802.1X
95H3-047