Nastavitev strežnika proxy

Proxy (ali strežnik HTTP proxy) je računalnik ali programska oprema, ki izvaja komunikacijo HTTP za druge naprave, predvsem pri komuniciranju z zunanjimi viri, na primer med brskanjem po spletu. Odjemalci se povežejo z zunanjim omrežjem prek strežnika proxy, zato z njimi ne komunicirajo neposredno. Če nastavite strežnik proxy, poenostavite upravljanje prometa med notranjim in zunanjim omrežjem, hkrati pa blokirate nepooblaščen dostop in zagotovite protivirusno zaščito za večjo varnost. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings]  [Proxy Settings].
4
Izberite potrditveno polje [Use Proxy] in izberite zahtevane nastavitve.
[ HTTP Proxy Server Address]
Vnesite naslov posredniškega strežnika. Vnesite naslov IP ali ime gostitelja, odvisno od okolja.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Po potrebi spremenite številko vrat.
[Use Proxy within Same Domain]
To polje potrdite, če želite navedeni posredniški strežnik uporabiti tudi za komunikacijo z napravami v isti domeni.
Ta nastavitev je prikazana samo na zaslonu z nastavitvami proxyja za glavno linijo.
[Use Proxy Authentication]
Če želite uporabljati funkcijo preverjanja pristnosti posredniškega strežnika, potrdite to polje in vnesite uporabniško ime za preverjanje pristnosti v polje [User Name] ter novo alfanumerično geslo za nastavitev v polje [Password].
5
Kliknite [OK].
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
To nastavitev lahko uvozite/izvozite z modeli, ki podpirajo paketno uvažanje te nastavitve. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Settings/Registration Basic Information] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev

95H3-04E