Posodabljanje vdelane programske opreme

Občasno se izda nova različica vdelane programske opreme, v kateri so dodane nove funkcije in s katero se odpravijo težave z obstoječimi funkcijami. Če je nova vdelana programska oprema na voljo, uporabite spodnji postopek za njeno posodobitev v napravi. To lahko naredite samo s skrbniškimi pravicami.
Med posodabljanjem vdelane programske opreme ne izvajajte spodaj navedenih dejanj, saj lahko pride do kritične napake.
Izklop glavnega napajanja
Odklop kabla LAN
Komunikacija (denimo tiskanje) z napravo prek drugega računalnika ali aplikacije*1
Konfiguracija nastavitev stanja mirovanja za računalnik*2
*1 Ob posodabljanju vdelane programske opreme v omrežnem okolju zagotovite, da drugi uporabniki ne izvajajo postopkov, kot je denimo tiskanje.
*2 Vdelana programska oprema se morda ne bo posodobila pravilno, če računalnik preklopi v stanje mirovanja.
Priprava za posodobitev vdelane programske opreme
S spletnega mesta družbe Canon (https://global.canon/) prenesite najnovejšo različico vdelane programske opreme.
Varnostno kopirajte podatke in nastavitve v napravi, če se posodobitev vdelane programske opreme ne izvede pravilno.
Opomba glede postopka posodobitve
Naprava se bo nekajkrat znova zagnala.
Če se opravila nadaljujejo, bo postopek posodobitve prekinjen.
Med posodobitvijo se zaslon večkrat preklopi. Traja lahko nekaj časa, da se zaslon preklopi, vendar brskalnika do konca posodobitve ne zapirajte.

Preverjanje različice vdelane programske opreme

Različico vdelane programske opreme v napravi preverite pred postopkom posodobitve in po njem.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Status Monitor/Cancel]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Information]  [Version Information]  in preverite [Controller].

Posodabljanje vdelane programske opreme

1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Kliknite [Manual Update].
5
Kliknite [Browse...], izberite želeno posodobitev vdelane programske opreme in kliknite [Update].
Če se prikaže sporočilo [The process has stopped because there are one or more unfinished jobs. Restart the device manually in order to start the process. The browser may be closed.], izklopite napravo in jo znova vklopite. Izklop/vnovični zagon naprave
Posodabljanje vdelane programske opreme na začetnem zaslonu
Posodobitve vdelane programske opreme lahko izvedete tudi v meniju <Posod. prog. opr.> na zaslonu <Domov> (odvisno od regije). Za ta postopek so potrebne te pravice: Administrator.
95H3-058