Nastavitev upravljanja ID-jev oddelkov

Uporabnike je mogoče organizirati v skupine, na primer oddelke, v katere spadajo, in upravljati glede na ID oddelka. Najprej ustvarite vse ID-je oddelkov, ki jih želite upravljati, in jim dodelite uporabnike (Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi). Ko uporabnike dodelite ID-jem oddelkov, omogočite upravljanje ID-jev oddelkov. Če želite isto vrsto upravljanja za tiskanje izvajati v računalniku, konfigurirajte dodatne zahtevane nastavitve. Te nastavitve je mogoče konfigurirati samo s skrbniškimi pravicami.
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
To nastavitev lahko uvozite/izvozite z modeli, ki podpirajo paketno uvažanje te nastavitve. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Department ID Management Settings] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev
95H3-042