Spreminjanje ID-ja in kode PIN skrbnika sistema

Če omogočite upravljanje ID-jev oddelkov, morate nastaviti ID-je oddelkov, preden se lahko uporabniki prijavijo. ID in koda PIN skrbnika sistema sta privzeto nastavljena na »7654321«, vendar priporočamo, da ju zaradi varnosti spremenite. Če ju želite spremeniti, uporabite spodnji postopek.
Kode PIN skrbnika sistema ne pozabite. Če pozabite kodo PIN sistemskega skrbnika, se obrnite na prodajalca ali servis.
Ta nastavitev ni privzeta nastavitev za skrbnika preverjanja pristnosti uporabnikov. Če želite pri preverjanju pristnosti uporabnikov določiti to nastavitev za uporabnika s skrbniškimi pravicami, možnost [Select Role to Set:] nastavite na »Administrator«. Registriranje podatkov o uporabnikih v lokalni napravi
1
Izberite <Nastavitev> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Nastavitve kontrole>  <Kontrola uporabnikov>  <Nastavitve podatkov o upravitelju sist.>.
3
Izberite <ID in PIN skrbnika sistema>.
4
Nastavite ID in kodo PIN za sistemskega skrbnika.
Nastavite <Sistemska kontrolna ID> <PIN upravitelja sist.>.
ID-ja ali kode PIN skrbnika omrežja, ki vsebuje samo ničle, npr. »00« ali »0000000«, ni mogoče registrirati.
Tudi če vnesete manj kot sedem števk, se na začetek številke dodajo ničle in tako se nastavi sedemmestna številka.
Nastavite lahko, da je vnos sedmih števk za ID in kodo PIN skrbnika sistema obvezen. Za več informacij se obrnite na prodajalca ali servis.
Nastavitev skrbniških podatkov
95H3-043