Neposredno povezovanje

Tudi v okolju brez brezžičnega usmerjevalnika LAN lahko mobilno in večnamensko napravo neposredno povežete, če uporabite »način dostopne točke« ali funkcijo »Wi-Fi Direct«, ki omogoča vzpostavitev povezave med mobilno napravo in napravo brez zapletenih nastavitev.

Priprava na neposredno povezavo

Vzpostavite povezavo z načinom dostopne točke v tem vrstnem redu.
Preverite nastavitve omrežja naprave.
Izberite <Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve TCP/IP>  <IPv4 nastavitve>  nastavite <Uporabi IPv4> na <Vkl.>.
Pripravite mobilno napravo.
Mobilno napravo konfigurirajte tako, da lahko z njo vzpostavite povezavo Wi-Fi.
Večnamensko napravo pripravite za povezavo.
Izberite <Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve direktne povezave>  nastavite <Uporabi direktno povezavo> na <Vkl.>.
Izberite <Nastavitev> <Izbirne nastavitve> <Mreža> <Nastavitve direktne povezave> in v možnosti <Vrsta direktne povezave> nastavite želeno vrsto neposredne povezave.
Pritisnite <Mobilni portal> (Zaslon <Domov> <Direct Connection>  <Poveži>.
Če je za možnost <Izbira vmesnika> izbrana nastavitev <Brezžični LAN> ali <Ožičeni LAN + Brezžični LAN>, za možnost <Vrsta direktne povezave> ne morete izbrati nastavitve <Wi-Fi Direct>. <Izbira vmesnika>
Podrobnosti o aplikaciji Canon PRINT Business si lahko ogledate v ustreznih priročnikih. (https://global.canon/gomp/)
Če je na vrhu nadzorne plošče prikazano sporočilo <Uporaba ni mogoča s trenutnimi nastavit. Kontaktirajte sistem. upravitelja.> in možnosti Poveži ni mogoče izbrati, se prepričajte, da je možnost <Uporabi direktno povezavo> nastavljena na <Vkl.>. Če je možnost <Uporabi direktno povezavo> nastavljena na <Vkl.>, možnosti <Poveži> pa ni mogoče pritisniti, spremenite naslov IP v razdelku <Nast. naslova IP za nep. povezavo>. <Uporabi direktno povezavo><Nast. naslova IP za nep. povezavo>
Če napravo v načinu dostopne točke zaženete tako, da je možnost <Mora biti omo., če je izb. SSID/omr.klj.> nastavljena na <Vkl.>, lahko neposredne povezave vzpostavite, ne da bi izbrali <Mobilni portal>  <Poveži>. <Mora biti omo., če je izb. SSID/omr.klj.>

Neposredna vzpostavitev povezave (Način dostopne točke)

Morda bo trajalo nekaj časa, da se povezava med večnamensko in mobilno napravo vzpostavi.

Ročna vzpostavitev povezave

1
Izberite <Mobilni portal> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
Če je mobilna naprava že povezana, nadaljujte s 3. korakom.
2
Izberite <Poveži>.
3
Nastavitve povezave mobilne naprave konfigurirajte tako, da vnesete informacije o identifikatorju SSID in omrežnem ključu, ki so prikazane na zaslonu naprave.
4
Ko izvedete želeni postopek, izberite Prekini povezavo.

Neposredna vzpostavitev povezave (Wi-Fi Direct)

Vzpostavljanje povezave z večnamensko napravo iz mobilne naprave

1
V mobilni napravi začnite z vzpostavljanjem neposredne povezave.
Na zaslonu z nastavitvami povezave Wi-Fi v mobilni napravi odprite zaslon Wi-Fi Direct in na seznamu zaznanih naprav Wi-Fi Direct tapnite večnamensko napravo.
Na zaslonu naprave se prikaže sporočilo, da je bila od mobilne naprave prejeta zahteva za povezavo.
2
Na zaslonu naprave izberite <Da>.
Povezava med večnamensko in mobilno napravo se vzpostavi.
3
Ko izvedete želeni postopek, izberite Prekini povezavo.

Povezovanje z mobilno napravo v večnamenski napravi

1
Na seznamu, prikazanem na zaslonu, izberite ime naprave, s katero želite vzpostaviti neposredno povezavo, in izberite Poveži.
Prikaže se zaslon, na katerem lahko dovolite povezavo z mobilno napravo.
2
Na zaslonu mobilne naprave tapnite [Da].
Povezava med večnamensko in mobilno napravo se vzpostavi.
3
Ko izvedete želeni postopek, izberite Prekini povezavo.
Če želite preveriti povezane mobilne naprave, izberite <Informacije o povezavi> na zaslonu <Direct Connection>.
Med vzpostavljanjem povezave prek neposredne povezave morda ne bo mogoče vzpostaviti internetne povezave. To je odvisno od mobilne naprave, ki jo uporabljate.
Stanje pripravljenosti na povezovanje se konča, če brezžične povezave ne vzpostavite v petih minutah od prikaza imena naprave.
Če se med komunikacijo z neposredno povezavo nadaljuje stanje brez prenosa podatkov med mobilno napravo in napravo nadaljuje, se komunikacija lahko prekine.
Med vzpostavljanjem neposredne povezave se zmogljivost manjše porabe energije v načinu mirovanja poslabša.
Ko je želeni postopek zaključen, ne pozabite prekiniti povezave med napravo in mobilno napravo. Če povezave ne prekinete, se zmogljivost manjše porabe energije v načinu mirovanja poslabša.
Če uporabite način neposredne povezave, v mobilni napravi ne nastavite ročno naslova IP. S tem lahko namreč po uporabi neposredne povezave preprečite pravilno komunikacijo.
95H3-036