<Vzdrževanje>

V tem razdelku je opisana uporaba funkcije samodejnega čiščenja glavne enote.
<Čiščenje tlačnega valja za fiksiranje>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
Če je natisnjen papir umazan, izvedite <Čiščenje tlačnega valja za fiksiranje>.
<Inicializacija po zamenjavi delov>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
Potem ko zamenjate USER MAINTENANCE KIT UM-D1 230 V, izvršite <Vzdrževalni komplet>, da izvedete inicializacijo.
<Nadzor zaznane kondenzacije>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Vzdrževanje>
To nastavite, da začnete postopek odstranjevanja kondenzacije, če je ta zaznana v napravi. Če ta način nastavite na <Vkl.>, se samodejno izvede postopek za odstranitev kondenzacije.
95H3-07C