<Nastavitev/Vzdrževanje>

Element
Opis
V tem poglavju je opisano, kako nastavite kakovost slike za kopiranje.
V tem razdelku je opisana uporaba funkcije samodejnega čiščenja glavne enote.
95H3-079