<Nastavitve funkcije>

V tem poglavju so opisane nastavitve za funkcije.
Nekatere nastavitve lahko določi samo skrbnik.
Nekatere nastavitve morda niso prikazane, odvisno od konfiguracije izbirne opreme, nameščene na napravi.
Element
Opis
V tem razdelku so opisane nastavitve funkcij, kot so nastavitve podajanja papirja, nastavitve odlaganja papirja in nastavitve tiskanja.
V tem poglavju je opisana konfiguracija nastavitev tiskalnika.
V tem razdelku je opisana nastavitev e-pošte.
V tem razdelku je opisano, kako izberete nastavitve za prejemanje.
V tem poglavju so opisane nastavitve za tiskanje shranjenih datotek.
V tem razdelku so opisane nastavitve tiskanja.
95H3-07E