<Skupno>

V tem razdelku so opisane nastavitve funkcij, kot so nastavitve podajanja papirja, nastavitve odlaganja papirja in nastavitve tiskanja.
Nekatere nastavitve morda niso prikazane, odvisno od konfiguracije izbirne opreme, nameščene na napravi.
<Avtomatska izbira izvora papirja>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve podajanja papirja>
Konfigurirate lahko vir papirja, ki bo uporabljen pri tiskanju, ko je možnost <Izbira papirja> nastavljena na <Avto>. Ta nastavitev deluje tudi, ko med tiskanjem zmanjka papirja v trenutnem viru. Samodejna izbira ustreznega vira papirja za določeno funkcijo
<Zamenjava načina podajanja papirja>
<Nastavitev> <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve podajanja papirja>
Če med tiskanjem v enostranskem in dvostranskem načinu redno uporabljate papir z logotipi, npr. pisemski papir, in želite prvo stran natisniti na prednjo stran tako pri enostranskem kot dvostranskem tiskanju brez spreminjanja usmerjenosti papirja, lahko to nastavitev nastavite na <Prior. str. za izpis.>. Vlaganje predhodno natisnjenega papirja
<Potek časa ustavljenega opravila>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve podajanja papirja>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vkl.> in je opravilo prekinjeno zaradi pomanjkanja papirja itd., naprava po določenem času samodejno natisne naslednje opravilo.
<Job Separator Between Jobs>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve odlaganja papirja>
S to možnostjo lahko vstavite želeni papir na začetku vsakega opravila pri zaporednem tiskanju več opravil.
<Job Separator Between Copies>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve odlaganja papirja>
Tako lahko vstavite določen papir vsakih nekaj kopij, da jih razdelite v skupine. Če to nastavite, je papir vstavljen, ko tiskate z možnostjo Zbiranje (Zapor. str.).
<Prioriteta izpisovanja>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve izpisovanja>
Opravilo z višjo nastavljeno prioriteto se lahko nastavi za tiskanje po opravljenem tiskanju opravila, ki se trenutno obdeluje.
<Samodejni izbris ustavljenih opravil>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve izpisovanja>
Če je ta nastavitev nastavljena na <Vkl.> in je opravilo prekinjeno zaradi zagozdenja papirja itd., naprava po določenem času samodejno izbriše opravilo.
<Dejanje, ko preostane le malo tonerja>
<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Skupno>  <Nastavitve izpisovanja>
Nastavite lahko tiskalni postopek, ko je količina preostalega tonerja v kartuši nizka. Nastavite lahko tudi, ali naj bo prikazano sporočilo, da je treba obnoviti zaloge tonerja.
95H3-07F