Vzdrževanje

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Čiščenje tlačnega valja za fiksiranje>
-
Ne
Ne
-
<Inicializacija po zamenjavi delov>
<Vzdrževalni komplet>: <Da>, <Ne>
Ne
Ne
-
<Nadzor zaznane kondenzacije>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
95H3-062