Izpis

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Trajanje hrambe opravila>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 ur, 1, 2, 3 dni
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve prikaza seznama opravil>
<Osebno>: <Vkl.>, <Izkl.>
<V souporabi>: <Vkl.>, <Izkl.>
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
95H3-06R