Sprejem

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Skupne nastavitve>
<Izpis na obeh straneh>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmanj. vel. RX>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Način Pomanjšanje>: <Avto>, <Fiksno>
<Razm. pomanjš.>: od 75 do 90 % do 97 %
<Smer pomanjšanja>: <Navp. in vod.>, <Samo navpično>
<Noga strani pri SPR>
<Vkl.>, <Izkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
95H3-06K