Kontrola podatkov

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Uvoz/Izvoz>
<Uvoz z USB pomnilnika>
<Da>, <Ne>
<Geslo>
Ne
Ne
-
<Izvoz v USB pomnilnik>
<Geslo>
Ne
Ne
-
<Omejitev uvoza/izvoza na spl. storitev>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Inicializiraj nastavitve omrežja>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
<Inic. vseh nastav. brez nastav. omrežja>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
<Inicializacija vseh podatkov/nastavitev>
<Da>, <Ne>
Ne
Ne
-
95H3-06Y