Nastavitve časa/energije

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve datuma/časa>
<Nastavitve trenutnega datuma/časa>: Nastavitev datuma in ure (12-mestna številka)
Da
Ne
Settings/Registration Basic Information
<Časovni pas>: od UTC-12:00 do UTC+01:00 do UTC+14:00
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve za poletni/zimski časa>:<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Časovni format>
<12-urni>, <24-urni>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. Hitrega zagona za glavno napajanje>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas avtomatske ponastavitve>
0 min = izključeno, od 10 do 50 sekund v korakih po 10 sekund, od 1 do 2 do 9 minut v korakih po eno minuto
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Omejitev Avto čas ponastavitve>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Funkcija po avtomatski ponastavitvi>
<Privzeta funkcija>, <Izbrana funkcija>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas avto ugasnitve>
0 ur = izključeno, od 1 do 4 do 8 ur v korakih po eno uro
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Teden. nastavitev časa avtom. ugasnitve>
od <Nedelja> do <Sobota>, od 00:00 do 23:59 v korakih po eno minuto
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Dovoli način spanja ob napaki>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas avtom. vklopa mirovanja>
10 s, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 90 min, 2 h
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Poraba energije v stanju mirovanja>
<Nizko>, <Visoko>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. za izhod iz nač. plač. ob opr. RX>
<Ne vklopite nadzorno ploščo naprave>, <Vklopite nadzorno ploščo naprave>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Tedenska nast. časa avtom. vklopa mirov.>
od <Nedelja> do <Sobota>, od 00:00 do 23:59 v korakih po eno minuto
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastav. časa izhoda iz načina mirovanja>
<Izkl.>, <Vkl.>
Če je izbrana možnost <Vkl.>: od 00:00 do 23:59 v korakih po eno minuto
Da
C
Settings/Registration Basic Information
95H3-05U