Spremljanje in upravljanje naprave s storitvijo SNMP

Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) je namenjen spremljanju in upravljanju komunikacijskih naprav v omrežju, za kar uporablja bazo MIB (Management Information Base). Naprava podpira protokol SNMPv1 in protokol SNMPv3, ki ima izboljšano varnost. Stanje stroja lahko preverite v računalniku, ko izpisujete dokumente ali uporabljate Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Omogočite lahko SNMPv1 ali SNMPv3 ali oboje. Določite nastavitve posamezne različice, ki bo ustrezala vašemu omrežnemu okolju in namenu uporabe.
SNMPv1
SNMPv1 na podlagi informacij, imenovanih »skupnost«, določi obseg komunikacije SNMP. Te informacije so v omrežju prikazane kot navadno besedilo, zato obstaja tveganje za njihovo zlorabo. Če želite zagotoviti varnost omrežja, onemogočite SNMPv1 in uporabite SNMPv3.
SNMPv3
S protokolom SNMPv3 lahko izvajate upravljanje omrežnih naprav, ki je zaščiteno z zanesljivimi varnostnimi funkcijami. Pred konfiguracijo protokola SNMPv3 morate v vmesniku Remote UI (oddaljeni uporabniški vmesnik) omogočiti TLS (Konfiguracija ključa in potrdila za TLS).
Programska oprema za upravljanje protokola SNMP, ki jo namestite v omrežni računalnik, omogoča konfiguriranje, spremljanje in upravljanje naprave na daljavo prek računalnika. Za več informacij glejte navodila za vašo programsko opremo za upravljanje.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings]  [SNMP Settings].
4
Določite nastavitve za SNMPv1.
Če nastavitev za SNMPv1 ni treba spreminjati, nadaljujte na naslednji korak.
[Use SNMPv1]
To polje potrdite, da omogočite SNMPv1. Ostale nastavitve za SNMPv1 lahko določite le, če je to polje potrjeno.
[Use Dedicated Community]
Namenska skupnost je skupnost, ki je na voljo za programsko opremo za upravljanje naprav Canon. Izberite potrditveno polje, če želite uporabiti namensko skupnost, in določite [MIB Access Permission]. Če ne želite uporabljati namenske skupnosti, prekličite izbiro potrditvenega polja.
[Use Community Name 1]/[Use Community Name 2]
To polje potrdite, da določite ime skupnosti. Če imena skupnosti ni treba določiti, prekličite izbiro potrditvenega polja.
[MIB Access Permission]
Za vsako skupnost izberite [Read/Write] ali [Read Only] za pravice dostopa do objektov MIB.
[Read/Write]
Dovoli ogled in spreminjanje vrednosti objektov MIB.
[Read Only]
Dovoli le ogled vrednosti objektov MIB.
[Community Name]
Vpišite črkovno-številske znake za ime skupnosti.
5
Izberite [Use SNMPv3] in konfigurirajte SNMPv3.
Če nastavitev za SNMPv3 ni treba spreminjati, nadaljujte na naslednji korak.
1
Kliknite [Administrator Settings].
[Use Administrator]
To polje potrdite, če želite uporabiti skrbniške pravice.
Možnosti [Authentication Algorithm] in [Encryption Algorithm] ni mogoče spreminjati.
[Use Same Password as for Authentication]
To polje potrdite, če želite uporabiti isto geslo kot za preverjanje pristnosti uporabnika.
2
Kliknite [OK].
3
Kliknite [User Settings] [Register].
[User Name]
Vnesite črkovno-številske znake za uporabniško ime.
[MIB Access Permission]
Izberite [Read/Write] ali [Read Only] za pravice dostopa do objektov MIB.
[Read/Write]
Dovoli ogled in spreminjanje vrednosti objektov MIB.
[Read Only]
Dovoli le ogled vrednosti objektov MIB.
[Security Settings]
Izberite [Auth. Yes/Encrypt. Yes], [Auth. Yes/Encrypt. No] ali [Auth. No/Encrypt. No] za želeno kombinacijo nastavitev preverjanja pristnosti in šifriranja.
[Authentication Algorithm]
Skladno s svojim okoljem izberite [MD5], [SHA1] ali [SHA2]. Pri možnosti [SHA2] izberite eno od štirih dolžin razpršilne vrednosti (224, 256, 384 ali 512 bitov).
[Encryption Algorithm]
Če ste izbrali [Auth. Yes/Encrypt. Yes] v možnosti [Security Settings], izberite ustrezni šifrirni algoritem za svoje omrežno okolje.
[Authentication Password]/[Encryption Password]
Uporabite alfanumerične znake za vnos gesla v polje [Authentication Password] oziroma polji [Encryption Password] in [Confirm], odvisno od nastavitev v meniju [Security Settings]. To nastavite za vsak algoritem (preverjanje pristnosti/šifriranje).
4
Kliknite [OK].
5
Kliknite [Network Settings] [SNMP Settings].
6
Določite nastavitve pridobivanja informacij o upravljanju tiskalnika.
S storitvijo SNMP lahko spremljate in redno pridobivate informacije o upravljanju tiskalnika, na primer tiskalniške protokole in vhode tiskalnika, iz računalnika v omrežju.

Potrdite to polje, če želite omogočiti spremljanje informacij o upravljanju tiskalnika prek protokola SNMP. Če želite onemogočiti spremljanje informacij o upravljanju tiskalnika, to polje počistite.
[Get Printer Management Information from Host]
Potrdite to polje, če želite omogočiti spremljanje informacij o upravljanju tiskalnika prek protokola SNMP. Če želite onemogočiti spremljanje informacij o upravljanju tiskalnika, prekličite izbiro potrditvenega polja.
7
Kliknite [OK].
Izklop storitve SNMPv1
Če je SNMPv1 omogočen, nekatere funkcije naprave niso več na voljo, na primer pridobivanje podatkov naprave prek gonilnika tiskalnika.
Uporaba nadzorne plošče
Nastavitve protokola SNMP lahko omogočite ali onemogočite v meniju <Nastavitev>. <SNMP Nastavitve>
Omogočanje protokolov SNMPv1 in SNMPv3
Če sta omogočeni obe različici SNMP, priporočamo, da za pravice dostopa do objektov MIB v storitvi SNMPv1 izberete [Read Only]. Dovoljenje za dostop do elementov MIB lahko določite ločeno za protokola SNMPv1 in SNMPv3 (ter za posameznega uporabnika pri protokolu SNMPv3). Če izberete [Read/Write] (poln dostop) v SNMPv1, izničite zanesljive varnostne funkcije protokola SNMPv3, saj je v tem primeru večino nastavitev naprave možno upravljati prek SNMPv1.
95H3-00X