Nastavitve omrežnega okolja

Če želite napravo povezati v omrežje, jo z omrežnim kablom ali prek Wi-Fi-ja povežite z usmerjevalnikom in določite edinstveni naslov IP v omrežju. Na voljo sta dva načina za določanje naslova IP: samodejni in ročni. Izberite enega od načinov, ki je primeren za vaše komunikacijsko okolje in naprave. Naprava ne ponuja zgolj osnovnih omrežnih funkcij, temveč tudi napredne tehnologije za prilagodljivo vključitev v različna okolja. Izberite ustrezno nastavitev za svoje okolje.
Za varno uporabo
Če napravo povežete v omrežje brez ustreznih varnostnih ukrepov, se izpostavite nevarnosti, da bo v napravi prišlo do nepooblaščenega dostopa tretjih oseb. Nastavite omrežno varnost za zaščito pomembnih podatkov in informacij. Konfiguracija varnostnih nastavitev omrežja
Napravo lahko na računalnik priključite s kablom USB (Deli in njihove funkcije).
Vzpostavite lahko brezžično povezavo med napravo in mobilnimi napravami. Neposredno povezovanje

Pred nadaljevanjem potrdite to

Za vzpostavitev povezave z omrežjem upoštevajte spodnja navodila.
Najprej potrdite.
Ali sta računalnik in usmerjevalnik pravilno povezana prek omrežnega kabla? Za podrobnosti glejte priročnike posameznih naprav ali se obrnite na izdelovalce.
Ali je nastavitev računalniškega omrežja končana? Če ni, naprav ne boste mogli uporabljati v omrežju, čeprav izvedete naslednje korake.
Glede na okolje boste morda morali spremeniti nastavitve omrežnega komunikacijskega sistema (polovični dupleks/polni dupleks) in vrsto etherneta (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (Izbira ethernetnih nastavitev). Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.
Za potrditev naslova MAC glejte <Mreža>.
Za povezavo v omrežje, ki uporablja IEEE 802.1X, glejte Konfiguriranje nastavitev preverjanja pristnosti IEEE 802.1X.
Izberite žično ali brezžično omrežno povezavo.
Napravo povežite z usmerjevalnikom.
Ali je priključek omrežnega kabla pravilno priključen na pravo mesto? Priključek vstavite v režo tako, da se zaskoči.
Če uporabljate brezžično omrežno povezavo, preverite povezavo med napravo in usmerjevalnikom.
Po potrebi nastavite naslov IP.
Običajno naslov IP samodejno dodeli DHCP, zato ta nastavitev ni potrebna. Ta nastavitev je potrebna, če želite uporabiti določen naslov IP ali spremeniti protokol, nastavljen s samodejno nastavitvijo naslova IP prek DHCP (začetna nastavitev).
Prepričajte se, da so vse povezave pravilne.
Zaženite Daljinski UI iz računalnika (Zagon vmesnika Remote UI). Če je prikazan zaslon vmesnika Daljinski UI, je povezava vzpostavljena.
če je možnost <Poraba energije v stanju mirovanja> nastavljena na <Nizko>.
Odvisno od programske opreme komunikacija morda ne bo uspela, če je naprava v načinu mirovanja. Pred konfiguracijo te nastavitve pritisnite  (Varčevanje energije), da napravo vrnete iz načina mirovanja. <Poraba energije v stanju mirovanja>
95H3-005