Preverjanje SSID in omrežnega ključa

Če ročno nastavljate povezavo brezžičnega usmerjevalnika LAN, morate določiti identifikator SSID, omrežni ključ, varnostni standard in druge podatke brezžičnega usmerjevalnika LAN. SSID in omrežni ključ sta morda navedena na teh omrežnih napravah. Preden nastavite povezavo, preverite svoje naprave. Če je varnostni standard brezžičnega usmerjevalnika LAN WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, vnaprej določite nastavitve preverjanja pristnosti IEEE 802.1X za napravo (Konfiguriranje nastavitev preverjanja pristnosti IEEE 802.1X). Za dodatne informacije glejte priročnike z navodili za uporabo omrežnih naprav ali se obrnite na izdelovalca.
SSID
Ime brezžičnega omrežja LAN, po katerem ga lahko prepoznate. Drugi imeni za SSID sta »ime dostopne točke« in »ime omrežja«.
Omrežni ključ
Ključna beseda ali geslo za šifriranje podatkov ali preverjanje istovetnosti omrežja. Nekateri drugi izrazi za omrežni ključ so »ključ za šifriranje«, »ključ WEP«, »geslo za WPA/WPA2« in »ključ v vnaprejšnji skupni rabi (PSK)«.
Varnostni protokoli za brezžična omrežja (preverjanje pristnosti/šifriranje)
Vrste zaščite (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-SAE)
Način preverjanja pristnosti (odprti sistem/ključ v vnaprejšnji skupni rabi/preverjanje pristnosti IEEE 802.1X)
Način šifriranja (TKIP/AES-CCMP)
WPA/WPA2-EAP ni mogoče uporabiti, če je za <Izbira vmesnika> izbrana možnost <Ožičeni LAN + Brezžični LAN>.
95H3-00F