Nastavitev povezave z načinom WPS s pritiskom gumba

Če brezžični usmerjevalnik podpira način WPS (Wi-Fi Protected Setup) s pritiskom gumba, lahko povezavo preprosto vzpostavite s pritiskom na gumb WPS na usmerjevalniku.
<Nastavitev>  <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve WiFi>  <Način WPS Pritisni gumb>  izberite <Da> na potrditvenem zaslonu pritisnite in pridržite gumb WPS na brezžičnem usmerjevalniku
Ko je brezžični usmerjevalnik zaznan in konfiguracija končana, bo prikazan zaslon <Povezano.>.
Pri nekaterih omrežnih napravah boste morali gumb WPS pridržati 2 sekundi ali več. Pomoč najdete v navodilih za uporabo omrežne naprave.
Če je v brezžičnem usmerjevalniku nastavljeno preverjanje istovetnosti WEP, morda ne boste mogli vzpostaviti povezave s funkcijo WPS.
95H3-009