Zagozdenje papirja v viru papirja

Preverite mesto zastoja papirja na zaslonu in upoštevajte spodnja navodila, da odstranite papir.

Odpravljanje zagozditev papirja v kaseti za papir

1
Odprite zadnji pokrov glavne enote.
2
Odstranite zagozdeni papir iz enote za dodajanje.
1
Dvignite enoto za dodajanje.
2
Izvlecite ročico z zeleno oznako na levi strani vodila za dodajanje.
3
Previdno izvlecite papir.
Izvlecite papir in ga pri tem držite čim bolj vodoravno, s čimer preprečite, da bi izpadel nepritrjeni toner.
3
Odstranite zagozden papir v kaseti za papir.
1
Izvlecite kaseto za papir.
2
Previdno izvlecite papir.
3
Namestite kaseto za papir.
4
Zaprite zadnji pokrov glavne enote.
Če je sporočilo še vedno prikazano
Morda je prišlo do zastoja papirja na drugem območju. Preverite druga območja in odstranite morebiten zagozden papir. Če je sporočilo še vedno prikazano, preverite, ali je zadnji pokrov glavne enote trdno zaprt.

Odstranjevanje zagozdenega papirja iz kaset za papir 2, 3 in 4

Zagozdeni papir iz kaset 3 in 4 odstranite na enak način kot iz kasete za papir 2.
1
Odprite zadnji pokrov glavne enote.
2
Odstranite zagozdeni papir iz enote za dodajanje.
1
Dvignite enoto za dodajanje.
2
Izvlecite ročico z zeleno oznako na levi strani vodila za dodajanje.
3
Previdno izvlecite papir.
Izvlecite papir in ga pri tem držite čim bolj vodoravno, s čimer preprečite, da bi izpadel nepritrjeni toner.
3
Zaprite zadnji pokrov glavne enote.
4
Odprite zadnji pokrov podajalnika papirja.
5
Previdno izvlecite papir.
6
Izvlecite kaseto za papir podajalnika papirja in previdno izvlecite papir.
7
Namestite kaseto za papir.
8
Zaprite zadnji pokrov podajalnika papirja.
Če je sporočilo še vedno prikazano
Morda je prišlo do zastoja papirja na drugem območju. Preverite druga območja in odstranite morebiten zagozden papir. Če je sporočilo še vedno prikazano, preverite, ali so pokrovi trdno zaprti.

Odpravljanje zagozditev papirja v predalu za papir

Če je glavna enota neposredno nad predalom za papir

1
Odprite zadnji pokrov glavne enote.
2
Odstranite zagozdeni papir iz enote za dodajanje.
1
Dvignite enoto za dodajanje.
2
Izvlecite ročico z zeleno oznako na levi strani vodila za dodajanje.
3
Previdno izvlecite papir.
Izvlecite papir in ga pri tem držite čim bolj vodoravno, s čimer preprečite, da bi izpadel nepritrjeni toner.
3
Odstranite zagozden papir v kaseti za papir.
1
Izvlecite kaseto za papir.
2
Previdno izvlecite papir.
3
Namestite kaseto za papir.
4
Zaprite zadnji pokrov glavne enote.
5
Odprite zadnji pokrov predala za papir in previdno izvlecite papir.
6
Zaprite zadnji pokrov predala za papir.

Če je podajalnik papirja neposredno nad predalom za papir

1
Odprite zadnji pokrov podajalnika papirja.
2
Previdno izvlecite papir.
3
Zaprite zadnji pokrov podajalnika papirja.
4
Odprite zadnji pokrov predala za papir in previdno izvlecite papir.
5
Odprite sprednji pokrov predala za papir.
6
Previdno izvlecite papir.
7
Zaprite sprednji pokrov predala za papir.
8
Zaprite zadnji pokrov predala za papir.
Če je sporočilo še vedno prikazano
Morda je prišlo do zastoja papirja na drugem območju. Preverite druga območja in odstranite morebiten zagozden papir. Če je sporočilo še vedno prikazano, preverite, ali so pokrovi trdno zaprti.

Odpravljanje zagozditev papirja v večnamenskem pladnju

1
Odprite zadnji pokrov glavne enote.
2
Preverite, ali se je papir zagozdil v smeri podajanja.
1
Odstranite kaseto za papir.
2
Pritisnite gumb za odklepanje pokrova smeri podajanja, da odprete pokrov smeri podajanja.
3
Previdno izvlecite papir.
Izvlecite papir in ga pri tem držite čim bolj vodoravno, s čimer preprečite, da bi izpadel nepritrjeni toner.
4
Zaprite pokrov smeri podajanja.
5
Namestite kaseto za papir.
3
Zaprite zadnji pokrov glavne enote.
Če je sporočilo še vedno prikazano
Morda je prišlo do zastoja papirja na drugem območju. Preverite druga območja in odstranite morebiten zagozden papir. Če je sporočilo še vedno prikazano, preverite, ali so pokrovi trdno zaprti.
95H3-094