Tillgängligt papper

Papperstyperna som kan användas i enheten visas i följande tabell.
Läs även igenom föreskrifterna gällande pappersanvändning.

Pappersformat som kan användas

Pappersformat
Papperskälla (standard)
Papperskälla (tillval)
Papperslåda 1
Universalfack
Paper Feeder PF-J
Paper Deck Unit PD-H
Envelope Feeder EF-B
A4
-
A5
-
-
A5R
-
-
A6
-
-
B5
-
-
B6
-
-
16K
-
-
LTR
-
LGL
-
STMT
-
-
EXEC
-
-
FOOLSCAP/FOLIO
-
-
OFICIO
-
-
OFICIO (Mexiko)
-
-
LETTER
(Government)
-
-
OFICIO (Brasilien)
-
-
LEGAL (Indien)
-
-
LEGAL
(Government)
-
-
FOOLSCAP
(Australien)
-
-
F4A
-
-
3x5inch
-
-
-
-
Fritt format
(76,2 mm x 127,0 mm till 216,0 mm x 355,6 mm)
*1
*2
*1
*3
*2
Eget format
(76,2 mm x 127,0 mm till 216,0 mm x 355,6 mm)
*1
*2
*1
*3
*2
Brevkort
-
-
-
-
Svarskort
-
-
-
-
4 på 1-brevkort
-
-
-
-
No.10 (COM10)
-
-
-
ISO-C5
-
-
-
DL
-
-
-
Monarch
-
-
-
Nagagata 3
-
-
-
Nagagata 4
-
-
-
Nagagata 40
-
-
-
Yougatanaga 3
-
-
-
Läkemedelspapperspåse*4
-
-
*1 Du kan använda egna format från 99,0 mm × 148,0 mm till 216,0 mm × 355,6 mm.
*2Du kan använda kuvert i format från 90,0 mm × 148,0 mm till 178,0 mm × 254,0 mm.
*3Du kan använda papper i A4-, LTR- eller LGL-format.
*4Du kan använda papper i A4-, A5-, A6-, B5- eller B6-format.
Pappersformat som stöds av maskinen
”Vertikal” sida och ”horisontell” sida på papperet

Papperstyper som kan användas

Klorfritt papper kan användas med den här enheten.
Papperstyp
Pappersvikt
Papperskälla (standard)
Papperskälla (tillval)
Papperslåda 1
Universalfack
Paper Feeder PF-J
Paper Deck Unit PD-H
Envelope Feeder EF-B
Tunt
60 g/m²
-
Normalt 1
61 till 74 g/m²
-
Normalt 2
75 till 89 g/m²
-
Normalt 3
90 till 105 g/m²
-
Tjockt 1
106 till 120 g/m²
-
Tjockt 2
121 till 135 g/m²
-
Tjockt 3
136 till 163 g/m²
-
-
-
-
Tjockt 4
164 till 199 g/m²
-
-
-
-
Färg 1
61 till 74 g/m²
-
Färg 2
75 till 89 g/m²
-
Återvunnet 1*1
61 till 74 g/m²
-
Återvunnet 2*1
75 till 89 g/m²
-
Hålslaget
75 till 80 g/m²
-
-
Etiketter
118 till 190 g/m²
-
-
-
Brevpapper 1
61 till 74 g/m²
-
Brevpapper 2
75 till 89 g/m²
-
Brevpapper 3
90 till 105 g/m²
-
Brevpapper 4
106 till 120 g/m²
-
Brevpapper 5
121 till 135 g/m²
-
Brevpapper 6
136 till 163 g/m²
-
-
-
-
Brevpapper 7
164 till 199 g/m²
-
-
-
-
Arkivpapper
60 till 90 g/m²
-
Kuvert
80 till 100 g/m²
-
-
-
Brevkort*2
190 g/m²
-
-
-
-
Läkemedelspapperspåse
64 g/m²
-
-
*1 Du kan använda 100 % återvunnet papper.
*2 Brevkort eller svarskort som kan skrivas ut med bläckstråleskrivare kan inte användas.

Papper tillgängligt för tvåsidig utskrift

Vid tvåsidig utskrift ska du använda papper som uppfyller följande krav.
Pappersformat:
A4, B5, A5R, LGL, LTR, EXEC, 16K, FOOLSCAP/FOLIO, OFICIO, OFICIO (Mexico), LETTER (Government), OFICIO (Brazil), LEGAL (India), LEGAL (Government), FOOLSCAP (Australia), F4A, Fritt format (148,0 mm x 210,0 mm till 216,0 mm x 355,6 mm), Eget format (148,0 mm x 210,0 mm till 216,0 mm x 355,6 mm)
Papperstyp:
Tunt, normalt 1, normalt 2, normalt 3, tjockt 1, färg 1, färg 2, återvunnet 1, återvunnet 2, hålslaget, brevpapper 1, brevpapper 2, brevpapper 3, brevpapper 4 och arkivpapper
Ytvikt:
60 g/m² till 120 g/m²
Om du använder ett annat papper ska du välja <Ja> för <Aktivera inst. för 2: sidan av tvåsidig utskrift?> om du vill skriva ut på baksidan av det utskrivna pappret.

Olämpligt papper

Innan du skriver ut bör du kontrollera om pappret är lämpligt att använda. Använd inte följande typer av papper, då de kan orsaka att papper fastnar eller ge utskriftsfel:
Papper som är skrynkliga, veckade, böjda, har rivna kanter eller är fuktiga*1
Tunt halmpapper, mycket tunt papper, grovt papper, glättat papper
Papper med klister eller liknande som sticker ut eller etiketter med en baksida som lätt lossnar
Papper utskrivna på termoskrivare, baksidan av papper utskrivna på termoskrivare
*1 Vid utskrift på fuktigt papper kan ånga avges från utmatningsområdet eller små vattendroppar kan bildas på utmatningsdelen, men detta indikerar inte en felfunktion. Detta orsakas av att vattnet i papperet förångas som följd av värmen som genereras när tonern fixeras på papperet. Detta förekommer mer sannolikt vid låg rumstemperatur.

Föreskrifter för papper

När du använder papper
Använd bara papper som är helt acklimatiserat till den miljö där maskinen är installerad. Om du använder papper som har förvarats i annan temperatur eller luftfuktighet kan detta resultera i pappersstopp eller dålig utskriftskvalitet.
Pappershantering och förvaring
Vi rekommenderar att du använder papperet omedelbart efter att förpackningen har öppnats. Lägg tillbaka det återstående papperet i originalförpackningen och förvara den plant.
Förvara papperet i originalförpackningen så att det skyddas mot fukt och torka.
Förvara inte papperet så att det böjs eller viks.
Förvara inte papperet lodrätt och ha inte för mycket papper i bunten.
Förvara inte papperet i direkt solljus eller på en plats som har hög luftfuktighet, som är onormalt torr eller som har drastiska förändringar i temperatur och luftfuktighet.
Skriva ut på papper som är fuktigt
Det kan komma ånga från enhetens utmatningsområde och vattendroppar kan uppstå runt utmatningsområdet. Detta är inte onormalt utan kan inträffa när värme genereras från fixeringsenheten vilken orsakar att fukt i papperet avges (risken för detta är störst vid låga rumstemperaturer).

Förvara papper som skrivits ut med maskinen

93X2-0A2