Tillbehör

Genom att kombinera tillval kan du använda funktioner mer effektivt.

Paper Feeder PF-J eller Envelope Feeder EF-B

Fyll på papper eller kuvert som du ofta använder i papperslådan.
Paper Feeder PF-J
Envelope Feeder EF-B
Du kan stapla maximalt huvudenheten och fyra dokumentmatare. Var och en av de två övre dokumentmatarna kan ändras till kuvertmatare.
Du kan stapla maximalt huvudenheten och fyra dokumentmatare. Var och en av de två övre dokumentmatarna kan ändras till kuvertmatare.

Paper Deck Unit PD-H

Genom att installera ett pappersmagasin (tillval) kan du fylla på en stor mängd papper i standardformat, t.ex. A4 och LTR, vilket reducerar behovet för frekvent papperspåfyllning. Paper Deck Unit PD-H
Du kan stapla högst huvudenheten, tre arkmatare och pappersmagasinet.
Du kan stapla maximalt huvudenheten och fyra dokumentmatare. Var och en av de två övre dokumentmatarna kan ändras till kuvertmatare.
93X2-0A7