Paper Deck Unit PD-H

Genom att installera ett pappersmagasin (tillval) kan du fylla på en stor mängd papper i standardformat, t.ex. A4 och LTR, vilket reducerar behovet för frekvent papperspåfyllning.

Frontlucka på pappersmagasinet Grundläggande metod för papperspåfyllning

Öppna denna lucka när du fyller på papper.

Bakre lucka på pappersmagasinet

Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp i maskinen. Pappersstopp i papperskälla
Se Installationsguide för anslutningsproceduren för Paper Feeder PF-J och Paper Deck Unit PD-H.
93X2-0A9