Grundläggande Windows-funktioner

Funktionen kan variera beroende på vilken dator du använder.

Visa skrivarmappen

Windows Server 2012
Högerklicka i skärmens nedre vänstra hörn välj [Kontrollpanel] [View devices and printers].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Högerklicka på [Start] välj [Kontrollpanel] [View devices and printers].
Windows 10/11
[] välj [Profil]  [Kontrollpanelen] [Maskinvara och ljud] [Enheter och skrivare].
Windows Server 2016
Högerklicka på [] välj [Kontrollpanelen] [Maskinvara] [Enheter och skrivare].

Visa delade skrivare i utskriftsservern

1
Öppna Windows Explorer.
Windows Server 2012
Högerklicka i skärmens nedre vänstra hörn  välj [Utforskaren].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Högerklicka på [Start] välj [Utforskaren].
Windows 10/11/Server 2016
Högerklicka på [] välj [File Explorer]
2
Välj [Nätverk] eller [Mina nätverksplatser] och dubbelklicka på den dator som är konfigurerad som utskriftsserver.
Om du vill visa datorerna i nätverket måste du kanske aktivera nätverksidentifiering eller söka efter datorer i nätverket.
Den delade skrivaren visas.

Kontrollera LPR/RAW-skrivarporten

1
Öppna skrivarmappen. Visa skrivarmappen
2
Högerklicka på maskinens skrivarikon och klicka på [Egenskaper för skrivare] (eller [Egenskaper]).
3
Kontrollera portinställningarna.
Klicka på fliken [Portar].
Kontrollera att rätt port har valts för skrivaren.

När du skriver ut från Windows Store-appen

Windows Server 2012
Visar snabbknappsfältet på höger sida av skärmen Tryck eller klicka på [Enheter] Den drivrutin du använder [Skriv ut].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Visar snabbknappsfältet på höger sida av skärmen Tryck eller klicka på [Enheter] [Skriv ut] Den drivrutin du använder [Skriv ut].
Windows 10/11
Tryck eller klicka på [Skriv ut] i programmet Den drivrutin du använder [Skriv ut].
Om du skriver ut med den här metoden finns det bara ett begränsat antal utskriftsinställningar tillgängliga.
Om meddelandet [Något behöver åtgärdas med skrivaren. Gå till skrivbordet och ta hand om det.] visas, går du till skrivbordet och följer anvisningarna i dialogrutan. Meddelandet visas när enheten är inställd på att visa användarnamn under utskrift och liknande instanser.
93X2-09L