Baksida

Öppningsspak för den bakre luckan på huvudenheten

Håll i denna spak när du öppnar den bakre luckan på huvudenheten.

USB-port (för anslutning av USB-enheter)

Du kan ansluta enheter som en IC-kortläsare eller en extern hårddisk till maskinen.
USB-porten (för anslutning av USB-enheter) stödjer USB 2.0.

USB-port (för datoranslutning)

Anslut en USB-kabel när du ansluter enheten och en dator.
USB-porten (för anslutning av dator) stödjer USB 2.0.

LNK-indikator

LNK-indikatorn blinkar grön när maskinen är ansluten till ett nätverk på rätt sätt.

ACT-indikator

ACT-indikatorn blinkar när data sänds eller tas emot.

LAN-port

Anslut en nätverkskabel när du ansluter maskinen till exempelvis en trådbunden nätverksrouter. Konfigurera nätverksmiljön

Strömuttag

Här ansluter du nätkabeln.

Märkskylt

Etiketten visar serienumret som behövs när frågor ställs om maskinen. När det inte går att lösa ett problem

Bakre lucka på huvudenheten

Öppna den bakre luckan på huvudenheten för att åtgärda pappersstopp. Åtgärda pappersstopp

Ventilationsöppning

Luft från insidan av maskinen ventileras ut för att kyla ner maskinens insida. Om du placerar föremål framför ventilationsöppningarna förhindras ventilation.
93X2-017