Slå på maskinen

I det här avsnittet beskrivs hur du slår på maskinen.
1
Se till att nätkontakten är ordentligt isatt i eluttaget.
2
Tryck på strömbrytaren.
Displayen tänds.
Du kan välja skärmbild som ska visas omedelbart efter att maskinen slås på. <Standardskärm efter start/återställning>
Knapparna på kontrollpanelen kanske inte svarar optimalt omedelbart efter att maskinen har slagits på.
Om den här maskinen är ansluten till en strömförsörjd Mac-dator med USB-kabel, kan datorn startas automatiskt när maskinen startas. Koppla i så fall bort USB-kabeln från maskinen. Du kan eventuellt åtgärda problemet genom att använda en USB-hubb mellan maskinen och datorn.
93X2-01E