Stänga av maskinen

I det här avsnittet beskrivs hur du stänger av maskinen.
Du kan stänga av maskinen från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Stänga av/starta om maskinen
1
Tryck på strömbrytaren.
Maskinen kan behöva lite tid för att stängas av helt. Dra inte ur nätkontakten förrän displayen och indikatorerna släcks.
Vänta minst 10 sekunder efter att systemet har stängts av och slå sedan på maskinen igen när du startar om den. Om <Inst. för snabbstart för huvudströmbr.> har aktiverats, vänta minst 20 sekunder innan du startar om maskinen. <Inst. för snabbstart för huvudströmbr.>
93X2-01F