Ange pappersformat och typ för universalfacket

Pappersstopp eller annat utskriftsproblem kan inträffa om format och papperstyp som angetts i skrivardrivrutinen inte stämmer överens med aktuellt papper i universalfacket.
1
Fyll på papper i universalfacket. Fylla på papper i universalfacket
Skärmbilden för att ange pappersformat och papperstyp visas.
2
Ange pappersformat.
Om <Fritt format>
Om du ofta behöver byta papper, ställ in på <Fritt format>; detta minskar antalet steg som krävs för att ändra inställningen varje gång. Du kan även visa ett felmeddelande när inställningen i skrivardrivrutinen är betydligt annorlunda än storleken på påfyllt papper. <Misspass. pappersstorl. f fri pappersk.>
Om pappersformatet som visas inte är samma som det påfyllda pappersformatet, har papperet kanske inte fyllts på korrekt. Fyll på papper igen.
Fylla på papper med standardformat
Välj pappersformat i <Pappersformat>.
Fylla på eget pappersformat
När du fyller på kuvert
3
Välj papperstyp.
Om <Fritt>
Om du ofta behöver byta papper som ska laddas ställer du in <Fritt>, då minskas antalet steg som krävs för att ändra inställningen varje gång. Observera dock att denna inställning gör att maskinen kan skriva ut även om det inte stämmer överens mellan inställningen för papperstyp i skrivardrivrutinen och den papperstyp som finns i maskinen.
När papperstypsinställningen i skrivardrivrutinen är [Auto] fungerar maskinen på samma sätt som när papperstypen är [Normalt 1].
Om du vill kontrollera de detaljerade inställningarna för en papperstyp väljer du <Detaljer> välj den papperstyp som ska kontrolleras.
93X2-023