Registrera papper i fritt format (Eget format)

Du kan registrera upp till fem ofta använda fria pappersformat. De pappersformat som registrerats här visas på skärmbilden för val av pappersformat för papperslådan och universalfacket (Ange pappersformat och typ i papperslådan eller Ange pappersformat och typ för universalfacket).
1
Välj <Pappersinställningar> på <Hem>-skärmen. Skärmbilden <Hem>
2
Välj <Registrera eget format>.
3
Välj en knapp från <S1> till <S5> välj <Registrera>.
Du kan tilldela ett namn till knappen som är enkelt att komma ihåg genom att välja <Ändra namn>.
Om du har valt den registrerade knappen väljer du <Redigera>.
4
Ställ in pappersformatet.
Ange längden på <X>-sidan och <Y>-sidan. Välj <X> eller <Y> för att ange längden på varje sida med sifferknapparna eller /.
5
Välj <Använd>.
93X2-025