Anpassa displayen

För att lättare använda <Hem>-skärmen kan du anpassa den.
Anpassa <Hem>-skärmen
Du kan flytta om de visade objekten och anpassa skärmen för att göra det lättare att välja funktioner.
Ändra visningsspråk
Du kan ändra vilket språk som visas på skärmen.
93X2-027